El passat 19 d’octubre Can Cet va obtenir, per setè any consecutiu, el distintiu “Etiqueta Responsable“. És un distintiu per a les empreses i organitzacions sòcies de l’Associació +Responsables, ja que el procés d’informació de compromisos i verificació es realitza en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Aquesta és una actuació transversal en tres àmbits de l’empresa: Econòmic, Social i Ambiental. És tracta d’un distintiu accessible, que mostra la gestió responsable i es configura com una eina per al consum responsable.

etiqueta_responsable

Foto de l’acte d’entrga del distintiu “Etiqueta Responsable”. Bacrelona, 19 d’octubre de 2016.