By: CanCet

VÍDEO RESUM DE LA JORNADA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Vídeo resum de la Jornada "Economia del Bé Comú: fem

CAN CET PARTICIPARÀ EN LA JORNADA “ECONOMIA DEL BÉ COMÚ: FEM COMUNITAT, CREEM FUTUR”

En aquesta jornada participarà el Sr. Jorge Leon, Director de

CAN CET CONVIDADA A INTERVENIR EN LA JORNADA BADALONA TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE

Can Cet intrervindrà en la II Jornada Badalona Territori Socialment

CAN CET OBTÉ LA PRÒRROGA DEL DISTINTIU “IGUALTAT EN L’EMPRESA”

En data 28 de setembre de 2017, el Secretari d'Estat