CAN CET MEDI NATURAL

serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural

En aquest departament es treballa en diversos serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural (forests, parcs, platges…). Tot i ésser l’àrea de més recent creació dins l’organització (any 2007) es tracta d’un àrea consolidada i s’han realitzat actuacions importants com el Projecte d’Accessibilitat Universal al Parc de Collserola.

L’àrea està dirigida per un enginyer tècnic agrícola i màster en agricultura ecològica, entre d’altres, qui assegura la màxima professionalitat i qualitat en els serveis.

Serveis de jardineria

Serveis

 • Obra Civil: Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…
 • Treballs amb pintura.
 • Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.
 • Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.
 • Millora dels àmbits forestals i prevenció d’incendis.
 • Obertura i manteniment de Franges Forestals (FF).
 • Manteniment i obertura de les Caixes de Camins Forestals (CC).
 • Manteniment de les Franges Urbanes (franges forestals d’àmbit urbà (FU).
 • Arranjament de camins.
 • Millora de la xarxa d’infraestructures i senyalització.
 • Recuperació de pistes forestals degradades.
 • Treballs de Bioenginyeria i Paisatgisme; restauració d’àrees degradades, millores dels espais fluvials…
 • Serveis de neteja forestal (boscos, marges flu­vials, etc..)
 • Obra Civil: Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…
 • Treballs amb pintura.
 • Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.
 • Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.
 • Jardineria d’interior i ornamental
 • Jardineria i neteja integral de Parcs Públics
 • Plantació i manteniment de cobertes vegetals
 • Horticultura
 • Manteniment de granja ecològica