PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES. CAN CET LLIURA 3ER INFORME DE PROGRÉS (ANY 2013)

Comparteix aquesta publicació

Can Cet presenta el tercer Informe de Progrés, corresponent a l’any 2013

 
 
 
El Pacto Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa internacional de responsabilitat social corporativa (RSC) que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats en matèria de RSC, mitjançant la implantació de Deu Principis en matèria de drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. 

 

 
A l’informe anual es detallen les polítiques i actuacions de Can Cet en relació a cadascun d’aquests principis.