QUI SOM?

El que ens mou per fer el que fem

L’entitat inicia la seva activitat l’any 1995 i es constitueix amb un equip de persones amb discapacitat audiosensorial. En poc temps es comencen a incorporar persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals i, des de fa anys, persones amb problemática derivada de malaltia mental.

Pioners en la implementació del Balanç del Bé Comú

Can Cet és una  empresa social constituïda a l’any 1995. Independent, sostenible,consolidada, motivada i en constant creixement, gràcies a la professionalitat, rigor iadaptabilitat de l’equip de persones que la conforma. Som una empresa de serveis professional, orientada al client i a la qualitat. Vetllem pels interessos dels nostres clients, als qui oferim serveis d’alta qualitat, personalitzats i adaptats, donant resposta eficient i eficaç a qualsevol necessitat específica habitual, nova o imprevista.

Treballem sota la premissa de millora contínua dels processos, assegurant la màxima qualitat en cada feina. Disposem de les classificacions empresarials que garanteixen la qualificació tècnica, professional i econòmica dels serveis, destinats a pymes, grans empreses i administració púbica. La plantilla està formada i en procés de formació contínua. I posem a l’abast de cada servei els mitjans tècnics i la maquinària més adients i actuals.

Element 01
element-03

Els nostres valors

Empatia

A Can Cet sintonitzem amb la problemàtica social que, sovint, es deriva del fet de tenir una discapacitat. Nombroses persones amb discapacitat es troben amb la dificultat que la societat no els proveeix dels recursos necessaris específics; l’entrada al món laboral, i/o el manteniment d’una feina, és a vegades més difícil d’assolir per una persona amb discapacitat.

A Can Cet fem nostra aquesta problemàtica i plantegem solucions, oferint eines i recursos perquè les persones amb discapacitat assoleixin la seva autonomia i es desenvolupin personalment, socialment i professionalment.

Integritat

El cor de l’ organització és la integritat en l’assoliment de la missió. Tenim molt clara quina és la funció que portem a terme dins la societat; és per això que Can Cet no ha fet mai cap repartiment de beneficis ni el farà en el futur. Tots els beneficis es reinverteixen amb la finalitat de donar una resposta sostenible coherent amb el sentit de l’organització.

Responsabilitat

La importància de la nostra missió ens suposa assumir una responsabilitat envers la societat de la qual formem part. Considerem aquesta responsabilitat un repte des del qual articulem totes les accions. La implantació d’un model de gestió basat en la Responsabilitat Ètica i Social ens ha permès començar a identificar i classificar els nostres grups d’interès, millorant-hi així el diàleg i tenint en compte les seves necessitats i expectatives per incrementar, d’aquesta manera, una relació constructiva, eficient i eficaç entre Can Cet i la societat. A Can Cet fem nostra aquesta problemàtica i plantegem solucions, oferint eines i recursos perquè les persones amb discapacitat assoleixin la seva autonomia i es desenvolupin personalment, socialment i professionalment.

Equilibri

Amb flexibilitat per escoltar i promoure la participació de l’equip humà i per atendre les necessitats de les empreses i la societat, adaptant-nos a les condicions canviants de l’entorn i de les persones. Amb fermesa per refermar la nostra identitat i assolir amb eficiència i qualitat els objectius productius que possibiliten augmentar l’abast i millorar el nostre objecte social: la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

Servei

Les persones són el centre de la nostra activitat i les que donen sentit a la nostra organització. L’atenció a les persones, a tots els nivells, esdevé un dels valors més importants per a nosaltres. Comptem amb un equip cohesionat i motivat i treballem per mantenir, i millorar, un bon clima laboral que influeix positivament a l’hora de donar una resposta eficaç i eficient, tant a les persones com a les empreses per les que treballem.

Transparència

La transparència és el valor des del qual ens relacionem amb els nostres grups d’interès. És el motlle des del qual gestionem la relació amb les administracions públiques, els clients privats, les persones usuàries, la plantilla, les persones col· laboradores, els proveïdors i la societat en general. Entenem la transparència com una forma de ser senzilla i honesta.

Compromís

Un dels nostres valors és el compromís de cerca contínua de les eines que ens permetin sintonitzar amb les preocupacions, inquietuds i novetats de la societat. D’aquesta manera, establim mecanismes d’evolució permanent per poder respondre de manera autònoma a les necessitats del nostre entorn. És aquest compromís el que ens ha impulsat a implantar els segells de qualitat i medi ambient, el sistema de gestió ètica i responsable i el pla d’igualtat de gènere. Així mateix, som signants del Charter de la Diversitat i seguidors del Pacte Mundial (The Global Compact), iniciativa internacional proposada per Nacions Unides amb l’objectiu d’aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social.

Des d’aquest compromís, continuem a la recerca d’eines que ens permetin una evolució respectuosa amb les persones, la societat i el medi ambient.

Orientació

Garantint la qualitat dels serveis que oferim i establint un diàleg continu i fluid amb les empreses, amb les persones treballadores i usuàries i amb tots els nostres grups d’interès.

Els nostres valors

Empatia

A Can Cet sintonitzem amb la problemàtica social que, sovint, es deriva del fet de tenir una discapacitat. Nombroses persones amb discapacitat es troben amb la dificultat que la societat no els proveeix dels recursos necessaris específics; l’entrada al món laboral, i/o el manteniment d’una feina, és a vegades més difícil d’assolir per una persona amb discapacitat.

A Can Cet fem nostra aquesta problemàtica i plantegem solucions, oferint eines i recursos perquè les persones amb discapacitat assoleixin la seva autonomia i es desenvolupin personalment, socialment i professionalment.

Integritat

El cor de l’ organització és la integritat en l’assoliment de la missió. Tenim molt clara quina és la funció que portem a terme dins la societat; és per això que Can Cet no ha fet mai cap repartiment de beneficis ni el farà en el futur. Tots els beneficis es reinverteixen amb la finalitat de donar una resposta sostenible coherent amb el sentit de l’organització.

Responsabilitat

La importància de la nostra missió ens suposa assumir una responsabilitat envers la societat de la qual formem part. Considerem aquesta responsabilitat un repte des del qual articulem totes les accions. La implantació d’un model de gestió basat en la Responsabilitat Ètica i Social ens ha permès començar a identificar i classificar els nostres grups d’interès, millorant-hi així el diàleg i tenint en compte les seves necessitats i expectatives per incrementar, d’aquesta manera, una relació constructiva, eficient i eficaç entre Can Cet i la societat. A Can Cet fem nostra aquesta problemàtica i plantegem solucions, oferint eines i recursos perquè les persones amb discapacitat assoleixin la seva autonomia i es desenvolupin personalment, socialment i professionalment.

Equilibri

Amb flexibilitat per escoltar i promoure la participació de l’equip humà i per atendre les necessitats de les empreses i la societat, adaptant-nos a les condicions canviants de l’entorn i de les persones. Amb fermesa per refermar la nostra identitat i assolir amb eficiència i qualitat els objectius productius que possibiliten augmentar l’abast i millorar el nostre objecte social: la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

Servei

Les persones són el centre de la nostra activitat i les que donen sentit a la nostra organització. L’atenció a les persones, a tots els nivells, esdevé un dels valors més importants per a nosaltres. Comptem amb un equip cohesionat i motivat i treballem per mantenir, i millorar, un bon clima laboral que influeix positivament a l’hora de donar una resposta eficaç i eficient, tant a les persones com a les empreses per les que treballem.

Transparència

La transparència és el valor des del qual ens relacionem amb els nostres grups d’interès. És el motlle des del qual gestionem la relació amb les administracions públiques, els clients privats, les persones usuàries, la plantilla, les persones col· laboradores, els proveïdors i la societat en general. Entenem la transparència com una forma de ser senzilla i honesta.

Compromís

Un dels nostres valors és el compromís de cerca contínua de les eines que ens permetin sintonitzar amb les preocupacions, inquietuds i novetats de la societat. D’aquesta manera, establim mecanismes d’evolució permanent per poder respondre de manera autònoma a les necessitats del nostre entorn. És aquest compromís el que ens ha impulsat a implantar els segells de qualitat i medi ambient, el sistema de gestió ètica i responsable i el pla d’igualtat de gènere. Així mateix, som signants del Charter de la Diversitat i seguidors del Pacte Mundial (The Global Compact), iniciativa internacional proposada per Nacions Unides amb l’objectiu d’aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social. Des d’aquest compromís, continuem a la recerca d’eines que ens permetin una evolució respectuosa amb les persones, la societat i el medi ambient.

Orientació

Garantint la qualitat dels serveis que oferim i establint un diàleg continu i fluid amb les empreses, amb les persones treballadores i usuàries i amb tots els nostres grups d’interès.

Som una organització socialment responsable

Treballem dia a dia per aconseguir un creixement constant i sostenible que permeti ampliar el nombre de persones beneficiàries del recurs, facilitant la seva integració sociolaboral amb una feina digna i proveint a les persones de la formació i el suport necessari per a realitzar la seva tasca profesional en un entorn de mercat altament competitiu.

Som una organització sostenible

La cura per les bones pràctiques i per a la professionalització dels serveis ens ha permès assolir un important grau de fidelització per part dels nostres clients i anar gradualment aconseguint-ne de nous. I és mitjançant aquest fet que podem continuar treballant pel nostre objecte social: la integració  sociolaboral de persones amb discapacitat. Des de l’inici de la nostra activitat, a l’any 1995, els beneficis econòmics han estat reinvertits en la pròpia entitat –quedant així reflectit als estatuts i als comptes anuals de cada exercici comptable-. Aquesta decisió, lligada a l’esforç continu per donar una resposta eficaç i àgil a les demandes dels nostres clients, ens permet mantenir-nos amb solidesa en l’actual situació generalitzada de crisi.

Som una organització solidària

Treballem dia a dia per aconseguir un creixement constant i sostenible que permeti ampliar el nombre de persones beneficiàries del recurs, facilitant la seva integració sociolaboral amb una feina digna i proveint a les persones de la formació i el suport necessari per a realitzar la seva tasca profesional en un entorn de mercat altament competitiu.

COM TREBALLEM?

El més important: les persones

A Can Cet treballem per la promoció de la inserció social i laboral del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint el seu dret a un treball digne i remunerat.

Mitjançant la prestació de serveis d’ajustament social i laboral un equip multidisciplinar de l’àmbit psicosocial posa a l’abast de cada persona el suport individualitzat que pugui necesitar per desenvolupar-se professionalment i personalment.

Moltes persones amb discapacitat es troben en situació de vulnerabilitat perquè no troben un entorn social i/o laboral on s’estimulin, o simplement es visibilitzin, les seves potencialitats.

Can Cet, com a centre especial de treball, és una de les entitats dedicades específicament a aquesta tasca.

Solvència

certificat UNE-EN ISO 9001:2015

certificat UNE-EN ISO 14001:2015

certificat UNE-EN ISO 45001:2018

distintiu “Igualtat
en l'empresa"