QUI SOM?

SOM UNA EMPRESA SOLIDÀRIA, SOSTENIBLE I SOCIALMENT RESPONSABLE

Pioners en la implementació del Balanç del Bé Comú

Can Cet és una  empresa social constituïda a l’any 1995. Independent, sostenible,consolidada, motivada i en constant creixement, gràcies a la professionalitat, rigor iadaptabilitat de l’equip de persones que la conforma. Som una empresa de serveis professional, orientada al client i a la qualitat. Vetllem pels interessos dels nostres clients, als qui oferim serveis d’alta qualitat, personalitzats i adaptats, donant resposta eficient i eficaç a qualsevol necessitat específica habitual, nova o imprevista.

Treballem sota la premissa de millora contínua dels processos, assegurant la màxima qualitat en cada feina. Disposem de les classificacions empresarials que garanteixen la qualificació tècnica, professional i econòmica dels serveis, destinats a pymes, grans empreses i administració púbica. La plantilla està formada i en procés de formació contínua. I posem a l’abast de cada servei els mitjans tècnics i la maquinària més adients i actuals.

Total de persones: 205

Persones amb discapacitat: 175

Persones amb especials dificultats: 67

Persones sense discapacitat: 30

IDENTITAT PRÒPIA

Can Cet és una organització amb identitat pròpia; motivada, consolidada, sostenible i en constant evolució. Tenim la capacitat de donar una resposta eficaç i eficient a les demandes canviants de les persones treballadores, de les empreses amb les que treballem i de la societat en general. La nostra manera d’actuar es basa en la integritat, la transparència, el servei, la qualitat i l’interès general.

  • la integritat
  • la transparència
  • la voluntat de servei
  • i la qualitat

ELS NOSTRES VALORS

COM TREBALLEM?

Moltes persones amb discapacitat es troben en situació de vulnerabilitat perquè no troben un entorn social i/o laboral on s’estimulin, o simplement es visibilitzin, les seves potencialitats. Can Cet, com a centre especial de treball, és una de les entitats dedicades específicament a aquesta tasca.

EL NOSTRE MODEL