INFORME DEL BALANÇ DEL BÉ COMÚ

Responsabilitat Social Empresarial

Una empresa socialment responsable compleix de forma estricta la legislació vigent i, a més, integra de forma voluntària les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans, responsabilitzant-se així de les conseqüències que tenen les seves accions.

Economia del Bé Comú

Can Cet és una empresa pionera en l’aplicació de l’Economia del Bé Comú.

“La proposta de l’Economia del Bé Comú és reemplaçar les regles d’ànim de lucre i competència per les de recerca del bé comú i la cooperació, amb l’esperança que es fomentin i es recompensin les virtuts de l’ésser humà.”

Element 01
element-03

descàrregues

Informe

Testat

Responsabilitat Social Empresarial

“La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.”

SGE 21

La SGE 21, Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, és la primera norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió la Responsabilitat Social.

Dit d’una altra manera, la SGE 21 és la primera eina que posa a disposició de les organitzacions una sistemàtica enfocada a la integració voluntària de les seves preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb els seus grups d’interès.

Una mostra del valor afegit que aporta a les organitzacions la SGE 21 és que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.

Balanç XES

El Balanç Social és una eina concebuda per la Xarxa d’Economia Solidària que complementa el balanç econòmic de les memòries anuals i inclou un qüestionari amb una cinquantena d’indicadors que mesuren diferents aspectes de la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional de les organitzacions.

La seva confecció és molt senzilla; una vegada recollides les dades, en unes hores es pot elaborar. Cal entrar a l’eina informàtica i seguir els passos que s’hi indiquen i, si sorgeix qualsevol dubte, la XES el resol telefònicament o per correu electrònic.

Amb tots els Balanços Socials recollits elaborem el Balanç Social Agregat de l’economia solidària a Catalunya, d’aquí la importància de la vostra participació. Quants més siguem més nítida sortirà la fotografia de l’economia solidària! Podeu descarregar-vos la última edició de l’informe aquí.

Pla d’Igualtat

Podeu obrir document clicant el següent enllaç:

Informe del Pacte Mundial

Can Cet és signant del Pacte Mundial de Nacions Unides, iniciativa internacional que té l’objetiu d’aconseguir un compromís voluntari per part de les entitats, en responsabilitat social, mitjançant la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, medi ambientals i de lluita contra la corrupció.

Presentem Informes Anuals de Progrés, que poden consultar-se a la pàgina web de Pacte Mundial. Estan disponibles els informes corresponents a 2011, 2012 i 2013.

United Nations The Global Compact

Red Española del Pacto Mundial

Una mostra del valor afegit que aporta a les organitzacions la SGE 21 és que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.

Etiqueta Responsable

L’Associació +Responsables, entitat promotora de l’Etiqueta Responsable amb el suport d’Ingeniería Social, es sumen al compromís d’empreses i organitzacions en la seva gestió socialment responsable i posa al seu abast una Etiqueta RSC per al seu producte i/o servei que el distingeix per les seves bones pràctiques empresarials amb valors.

Exigeix una actuació transversal en els 3 àmbits de l’empresa: Econòmic, Social i Ambiental.

És un distintiu gratuït per a les empreses i organitzacions sòcies de l’Associació +Responsables, ja que el procés d’informació de compromisos i verificació es realitza en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya.

És tracta d’un distintiu accessible, que mostra la gestió responsable i es configura com una eina per al consum responsable.

Codi Ètic i Política de Can Cet

SGE 21

La SGE 21, Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, és la primera norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió la Responsabilitat Social.

Dit d’una altra manera, la SGE 21 és la primera eina que posa a disposició de les organitzacions una sistemàtica enfocada a la integració voluntària de les seves preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb els seus grups d’interès.

Una mostra del valor afegit que aporta a les organitzacions la SGE 21 és que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.

Balanç XES

El Balanç Social és una eina concebuda per la Xarxa d’Economia Solidària que complementa el balanç econòmic de les memòries anuals i inclou un qüestionari amb una cinquantena d’indicadors que mesuren diferents aspectes de la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional de les organitzacions.

La seva confecció és molt senzilla; una vegada recollides les dades, en unes hores es pot elaborar. Cal entrar a l’eina informàtica i seguir els passos que s’hi indiquen i, si sorgeix qualsevol dubte, la XES el resol telefònicament o per correu electronic (info@bsxes.org).

Amb tots els Balanços Socials recollits elaborem el Balanç Social Agregat de l’economia solidària a Catalunya, d’aquí la importància de la vostra participació. Quan més siguem més nítida sortirà la fotografía de l’economia solidària! Podeu descarregar-vos la última edició de l’informe aquí.

Pla d’Igualtat

Obrir document clicant al següent enllaç:

Informe del Pacte Mundial

Can Cet és signant del Pacte Mundial de Nacions Unides, iniciativa internacional que té l’objetiu d’aconseguir un compromís voluntari per part de les entitats, en responsabilitat social, mitjançant la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, medi ambientals i de lluita contra la corrupció.

Presentem Informes Anuals de Progrés, que poden consultar-se a la pàgina web de Pacte Mundial. Estan disponibles els informes corresponents a 2011, 2012 i 2013.

United Nations The Global Compact

Red Española del Pacto Mundial

Una mostra del valor afegit que aporta a les organitzacions la SGE 21 és que permet, de manera voluntària, auditar processos i assolir una certificació en Gestió Ètica i Responsabilitat Social.

Etiqueta Responsable

L’Associació +Responsables, entitat promotora de l’Etiqueta Responsable amb el suport d’Ingeniería Social, es sumen al compromís d’empreses i organitzacions en la seva gestió socialment responsable i posa al seu abast una Etiqueta RSC per al seu producte i/o servei que el distingeix per les seves bones pràctiques empresarials amb valors.

Exigeix una actuació transversal en els 3 àmbits de l’empresa: Econòmic, Social i Ambiental.

És un distintiu gratuït per a les empreses i organitzacions sòcies de l’Associació +Responsables, ja que el procés d’informació de compromisos i verificació es realitza en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya.

És tracta d’un distintiu accessible, que mostra la gestió responsable i es configura com una eina per al consum responsable.

Codi Ètic i Política de Can Cet