Can cet Medi Natural

Serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural

En aquest departament es treballa en diversos serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural (forests, parcs, platges, etc.). Tot i ésser l’Àrea més recent dins de l’organització, va ser creada l’any 2007, es tracta d’una Àrea plenament consolidada. S’han realitzat actuacions importants com el Projecte d’Accessibilitat Universal al Parc de Collserola.

L’Àrea està dirigida per una enginyera tècnica agrícola i màster en agricultura ecològica, la qual assegura la màxima professionalitat i qualitat en els serveis.

Serveis

Obra Civil

Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…

Treballs amb pintura.

Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.

Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.

Obra Civil

Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…

Treballs amb pintura.

Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.

Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.

Millora dels àmbits forestals i prevenció d’incendis.

Obertura i manteniment de Franges Forestals (FF).

Manteniment i obertura de les Caixes de Camins Forestals (CC).

Manteniment de les Franges Urbanes (franges forestals d’àmbit urbà (FU).

Arranjament de camins.

Millora de la xarxa d’infraestructures i senyalització.

Recuperació de pistes forestals degradades.

Treballs de Bioenginyeria i Paisatgisme; restauració d’àrees degradades, millores dels espais fluvials…

Serveis de neteja forestal (boscos, marges flu­vials, etc..)

Jardineria d’interior i ornamental

Jardineria i neteja integral de Parcs Públics

Plantació i manteniment de cobertes vegetals

Horticultura

Manteniment de granja ecològica

Rehabilitació d’edificis