CREACIÓ DEL BANC D'ENERGIA

Comparteix aquesta publicacióEl Banc d'Energia és una iniciativa impulsada des de la cooperativa Tarpuna, que pren forma com a associació sense ànim de lucre a la que participen particulars, membres d'entitats socials (Can Cet, entre elles) i la Diputació de Barcelona.
El 23 de gener es va realitzar l'acta de constitució de l'Associació Banc d'Energia, que es crea amb la missió d'actuar contra la pobresa energètica mitjançant la promoció de l'estalvi i l'eficiència en el consum d'energia. El Banc d'Energia ha de permetre relacionar les polítiques ambientals i d'estalvi i eficiència energètica amb la problemàtica social associada a la pobresa energètica en primer lloc però també pensant més enllà en l'exclusió social i l'atur juvenil.
Aquesta idea té ple sentit des de la participació conjunta d'ens locals, administracions supramunicipals, entitats privades, ciutadans a nivell particular,… de manera que una part dels estalvis energètics generats per aquests col·lectius poden alimentar un “banc” que invertirà els diners equivalents a pal·liar la pobresa energètica a nivell local intervenint en habitatges de famílies vulnerables per millorar-ne l'eficiència i, d'aquesta manera -juntament amb consells bàsics d'ús de l'energia-, obtenir una reducció significativa de la factura energètica i/o una millora important de les condicions d'habitabilitat.

Més informació: