CAN CET OBTÉ LA PRÒRROGA DEL DISTINTIU “IGUALTAT EN L’EMPRESA”

Comparteix aquesta publicació

En data 28 de setembre de 2017, el Secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, ha resolt la concessió de la 1a. pròrroga de vigència del distintiu “Igualtat en l’Empresa” 2012 a diferents empreses i entitats que ho vàrem obtenir mitjançant l’ordre SSI/1371/2013 de 12 de juliol.

CAN CET continua amb el seu esperit de potenciar la igualtat d’oportunitats en la seva organització. Per això el Ministeri d’Assumptes Socials del Regne d’Espanya ha concedit el distintiu “Igualtat en l’Empresa” a la nostra empresa en entendre que destaquem, de forma rellevant i especialment significativa, en l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats a les seves treballadores i treballadors. Aquesta pròrroga s’ha concedit en els termes previstos en l’article 50 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i en el Reial Decret 1615/2009 de 26 d’octubre pel qual es regula la concessió i utilització del distintiu “Igualtat en l’Empresa”.

Pàgina web del ministeri

Entitats distinguides