Can cet Medi Natural

Serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural

En aquest departament es treballa en diversos serveis relacionats amb l’àmbit de la jardineria i el treball a l’espai natural (forests, parcs, platges…). Tot i ésser l’àrea de més recent creació dins l’organització (any 2007) es tracta d’un àrea consolidada i s’han realitzat actuacions importants com el Projecte d’Accessibilitat Universal al Parc de Collserola.

L’àrea està dirigida per un enginyer tècnic agrícola i màster en agricultura ecològica, entre d’altres, qui assegura la màxima professionalitat i qualitat en els serveis.

Serveis

Obra Civil

Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…

Treballs amb pintura.

Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.

Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.

Obra Civil

Recuperació de Fonts, bancs d’obra, murs de contenció, pericons, paviments varis…

Treballs amb pintura.

Col·locació i manteniment de mobiliari urbà.

Construccions vàries com rampes graonades, esca­les i tanques amb materials diversos com eco traves­ses, fustes en autoclau o acer, entre d’altres.

Millora dels àmbits forestals i prevenció d’incendis.

Obertura i manteniment de Franges Forestals (FF).

Manteniment i obertura de les Caixes de Camins Forestals (CC).

Manteniment de les Franges Urbanes (franges forestals d’àmbit urbà (FU).

Arranjament de camins.

Millora de la xarxa d’infraestructures i senyalització.

Recuperació de pistes forestals degradades.

Treballs de Bioenginyeria i Paisatgisme; restauració d’àrees degradades, millores dels espais fluvials…

Serveis de neteja forestal (boscos, marges flu­vials, etc..)

Jardineria d’interior i ornamental

Jardineria i neteja integral de Parcs Públics

Plantació i manteniment de cobertes vegetals

Horticultura

Manteniment de granja ecològica

Rehabilitació d’edificis