Can cet Social

Promocionar i facilitar la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

La tasca psicosocial la porta a terme l’àrea social -Can Cet Social- i es vertebra principalment mitjançant la USAP, des de la qual es realitza la tasca de selecció, formació i intervenció i seguiment psicosocial de les persones usuàries. El procès es posa en marxa amb cada nova incorporació. Durant un temps es realitza una observació de la persona usuària mitjançant visites al centre de treball, tutories, etc… Els serveis d’ajustament personal i social en què s’emmarca la USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional) prenen forma amb diferents actuacions realitzades des d’àmbits diversos i per part de diferents professionals. A nivell productiu, els/les professionals responsables de cada àrea productiva asseguren, mitjançant el suport i la formació, un bon desenvolupament de les tasques productives. Donat que la tasca productiva es realitza en enclavaments on les persones es desenvolupen com a professionals de la jardineria, la neteja industrial, la consergeria,… etc, es realitzen seguiments i acompanyaments en cada lloc de treball. A nivell psicosocial, el suport es realitza a nivells molt variats: familiar, social, laboral, personal, terapèutic, formatiu, psicoeducatiu, cultural, d’oci i esportiu. En funció del tipus d’actuació, aquestes es realitzen individualment o en grup. La intervenció profesional de la treballadora social i del psicòleg es duu a terme en diferents àmbits:

  • Treball social i psicològic individual del cas
  • Treball psicosocial comunitari
  • Treball social i psicològic familiar
  • Recerca de recursos socials, sociosanitaris i d’inserció laboral
  • Formació laboral i psicoeducativa
  • Seguiment i ajustament laboral


Per tal d’assegurar un bon procés d’inserció sociolaboral, existeix una constant coordinació entre l’equip tècnic i els/les responsables d’àrea.

Equip USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional)

USAP

Circuit de la intervenció de l’USAP, amb l’Equip al Complert

La funció de la USAP és donar suport a la plantilla en el dia a dia de la seva feina, per intentar facilitar la seva inte­gració laboral i social. Durant aquests anys s’ha anat millorant i consoli­dant aquest servei mitjançant la incoporació de nous professionals.

Es realitzen diverses activitats de suport tant a nivell individu­al (tutories individualitzades, seguiment telefònic, do­nar informació..) com a nivell grupal ( formació, grups psicoeducatius,reunions, dinàmiques de grup…).

Equip USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional)

La funció de la USAP és donar suport a la plantilla en el dia a dia de la seva feina, per intentar facilitar la seva inte­gració laboral i social. Durant aquests anys s’ha anat millorant i consoli­dant aquest servei mitjançant la incoporació de nous professionals.

Es realitzen diverses activitats de suport tant a nivell individu­al (tutories individualitzades, seguiment telefònic, do­nar informació..) com a nivell grupal ( formació, grups psicoeducatius,reunions, dinàmiques de grup…).

USAP

Circuit de la intervenció de l’USAP, amb l’Equip al Complert