POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CAN CET Centre d’Inserció Socio-laboral, S.L. (“CAN CET”) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Raó social: CAN CET Centre d’Inserció Socio-laboral, S.L. (“CAN CET”)

NIF: B60759644

Adreça: C/ Manuel Fernández Márquez, 21, 08918 Badalona (Barcelona)

Contacte: cancet@cancet.org

 

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones de que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que s’inscriuen com a candidats a les ofertes de treball gestionades per CAN CET.
 • Persones amb les que mantenim una relació comercial, administrativa o logística.
 • Visitants del nostre lloc web
 
Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?

A CAN CET tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A CAN CET utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Legitimització:

 • Interès legítim de CAN CET per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
 • Gestió candidatures a ofertes de treball

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura a les ofertes de treball gestionades per CAN CET amb la finalitat de validar i processar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

Legitimització:

 • Interès legítim de CAN CET per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.
 • Gestió de clients, clients potencials i proveïdors

A CAN CET utilitzarem les dades de les persones de contacte dels nostres clients, clients potencials i proveïdors per tal de portar a terme la gestió comercial, administrativa i logística de l’empresa.

Legitimització:

 • Interès legítim de CAN CET per a aquest tractament de dades inherent a la pròpia activitat de l’empresa i d’acord a l’article 19 de la LOPDGDD.

A més de l’anterior, CAN CET podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i CAN CET sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

 

Durant quant de temps conservarà CAN CET les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que CAN CET conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

En cas de les dades de candidatures a llocs de treball, les dades es mantindran metre estigui en curs el procés de selecció. Els CV dels candidats descartats o no inclosos a la borsa de treball s’eliminaran com a màxim passat 1 any des de la seva recepció o quan la persona deixa d’estar disponible.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, CAN CET es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui es comunicaran les dades?

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a ofertes de treball o es registren al Portal de Candidats, les seves dades seran comunicades a les empreses o entitats interessades en el seu perfil professional, tal com es detalla en les Condicions de confidencialitat i de privacitat que s’apliquen a el servei de gestió de candidatures a llocs de treball.

Excepte aquest cas, les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la seva sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagis donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). Tanmateix, només es realitza amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats en els EUA, que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per transferències de dades des responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

 

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les teves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per CAN CET, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a

 • Per correu electrònic: rgpd@cancet.org
 • Per correu postal: C/ Manuel Fernández Márquez, 21, 08918 Badalona (Barcelona)

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. CAN CET podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

CAN CET recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

CAN CET declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Ús de cookies (galetes)

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

Modificació de la Política de Privacitat

CAN CET pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.

Data última actualització: maig de 2023